Projekt Mezigenerační soužití - Přední Kopanina (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000233) je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESF a rozpočtu hl.m. Prahy.


Milí spoluobčané,

jak již jistě víte, už téměř rok působí v naší MČ Kopaninský spolek, z. s., který pro Vás pořádá různé společenské akce, a to zdarma. Těmi posledními, velmi vydařenými, bylo "Pálení čarodějnic", fotbalové utkání "Horní vs. Dolní" a "Dětský den".

Už při svém založení měl spolek ambice zaměřit se na pomoc při komunikaci mezi občany, společenské akce, děti, seniory a v neposlední řadě na vybudování společného komunitního života. (Termín komunita pochází z latinského slova "communitas", kde znamená lidské společenství, obec, ale také vlídnost, laskavost i družnost.) Za tímto účelem jsme před rokem zažádaly Evropskou unii o podporu projektu mezigeneračního soužití a dostaly ji. Lidi v nepříznivé sociální situaci (matky samoživitelky, senioři, zdravotně hendikepovaní atd.) můžeme podpořit nikoliv finančně, ale třeba tím, že jim pomůžeme vyřídit příspěvek na bydlení a podobně.

Hlavním cílem tohoto projektu, který je zatím v plenkách, je vytvoření a provoz zázemí pro komunitní a mezigenerační sdílení a prožívání společenských zájmů, potřeb a vzájemnou výpomoc občanů Přední Kopaniny a Nebušic. Pro naplnění podstaty projektu musíme nejprve zjistit, co kdo potřebuje, jaké problémy ve svém bydlišti řeší nebo třeba o jaké společné aktivity má zájem. Zkrátka se vás budeme ptát, jak se vám tady žije.

Tímto bychom Vás všechny chtěly požádat o spolupráci. Jedině tak můžeme zjistit, co bychom mohly udělat, abychom přispěly ke zlepšení a zkvalitnění vzájemného soužití na Přední Kopanině a v Nebušicích. Máme v plánu zřídit internetový server sousedské výpomoci. To znamená, že když někdo bude potřebovat například donést nákup, dá to prostřednictvím serveru na vědomí a hned také nabídne, s čím může ostatním pomoci on.

Naším přáním je, aby se do tohoto projektu zapojilo co nejvíce lidí - zvláště ti z Vás, kteří by nám chtěli pomoci naše vzájemné soužití změnit k lepšímu. Ozvat se nám můžete prostřednictvím našich webových stránek (www.kopaninskyspolek.cz), emailu (kopaninskyspolek@gmail.com), telefonického kontaktu (774 948 937) nebo nám spojení na sebe můžete zanechat na úřadu MČ Přední Kopanina. Projekt byl zahájen v květnu 2017 a probíhat bude až do konce roku 2018.

Za Kopaninský spolek, z.s. Zita Patíková, Dis. a Mgr. Jolana Skůrová                      Kontakt: kopaninskyspolek@gmail.com, www.kopaninskyspolek.cz, ič: 04956095,

                    ID schránka: dftw4w, Č.ú.: 2501231615/2010; číslo účtu pro Projekt: 275422421/0300